Close

Kols medisin

De siste årene har det kommet mange nye kols-legemidler på markedet, som alle markedsføres intenst. Det finnes en rekke ulike medisiner som brukes i behandlingen av kols. Ingen av disse helbreder sykdommen, men de fleste pasientene får mindre plager og .

Pasienter med kols kan nå få en ny type medisin på blå resept. Ultibro Breezhaler inneholder to ulike medikamenter i samme inhalator, og de . Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) skyldes i hovedsak røyking og fører til at luftveiene blir trangere. De vanligste symptomene er kronisk hoste, slim og .

En ny studie viser at de to vanligste medikamentene som brukes mot KOLS har svært ulik effekt. Det strides imidlertid om verdien av studien, . Denne medisinen utvider også bronkiene, men effekten på KOLS er ikke like godt dokumentert som de andre medisinene. KOLS er forkortelsen for kronisk obstruktiv lungesykdom. Obstruktiv betyr at noe er trangt, og ved KOLS er det hevelser og unormalt mye . KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom.

Hvis én type korttidsvirkende medisin ikke hjelper alene, kan legen foreslå at du tar begge typer sammen.

Norske kolspasienter får utskrevet mer beroligende medisiner enn pasientene i. Undersøkelsen viser at hele prosent av pasienter med KOLS bruker .