Close

Kloramfenikol bivirkninger

Hva Kloramfenikol er og hva det brukes mot; Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol; Hvordan du bruker Kloramfenikol; Mulige bivirkninger; Hvordan du . Kloramfenikol mg, natriumborat, borsyre, sterilt vann. Kloramfenikol har god vevspenetrasjon, men kan i sjeldne tilfeller gi. Systemisk bruk av kloramfenikol bør derfor følges opp omhyggelig.

Kloramfenikol bivirkninger er sjeldne, men ofte er dødelig. Det har ført til aplastisk anemi, benmargssuppresjon, leukemi og andre alvorlige bivirkninger hos . Til tross for at effektiv Kloramfenikol øyedråper er ikke for alle som stoffet presenterer flere risiko for bivirkninger og komplikasjoner hos noen pasienter. Hyppigst rapporterte bivirkninger av kloramfenikol øyesalve inkluderer øyeirritasjon, tåkesyn, og en brennende eller stikkende følelse etter at . Overfølsomhet overfor kloramfenikol eller overfor noen av. Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Behandling med kloramfenikol øyedråper eller systemisk peroral.

I pilotstudien var bivirkningene ved bruk av kloramfenikol øyedråper få, . Kloramfenikol har alvorlige bivirkninger, og er derfor ikke uten videre anvendes. Det er et antibiotikum som anvendes i infeksjoner hvis ingen .