Close

Kalsium atomnummer

Kalsium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ca og atomnummer 20. Kalsium var kjent så tidlig som i første århundre da romerne fremstilte kalk i form av . KalsiumBufretLignendeKalsium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ca og atomnummer 20.

Det høyrer til jordalkalimetalla og er plassert i gruppe og periode i periodesystemet. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetBufretKalsium. Kalsium, grunnstoff som tilhører gruppe jordalkalimetallene, i grunnstoffenes periodesystem.

Kalsium, metallisk grunnstoff, kjemisk symbol Ca, atomnummer 20.

Kalsium er et av de grunnstoffene det finnes mest av i jordskorpen. Kalsium har atomnummer 2 symbolet Ca2+, og har mange viktige funksjoner i kroppen. Først og fremst som et strukturelement i bein og . Navn: Kalsium – etter latin Calx (kalk) Atomnummer: Kemisk symbol: Ca.

Selv om det vi vanligvis forbinder med kalsium er kalk, kritt og . Magnesium og kalsium tilhører begge gruppe (hovedgruppe II), jordalkalimetallene. Kalsium var kjent så tidlig som i første århundre da romerne fremstilte kalk i form .