Close

Kaliumpermanganatbad

Kaliumpermanganat er et stoff som kan tilsettes badevannet for å oppnå en desinfiserende effekt ved betent, væskende eksem. Brukes ved betennelsesaktig eksem og kløe. Virker desinfiserende (motvirker bakterievekst i sårene), tørker ut væskende .

Dersom det er blemmer i behandlingsområdet, skal disse tas hull på før badet. Bruk en sprøytespiss eller desinfisert nål .

Kaliumpermanganat (KMnO4) brukes i behandling av væskende og kløende hudsykdommer og ved væskende, infiserte sår. Kaliumpermanganatbad og omslag brukes mye i behandlingen av infisert og veskende eksem. Kaliumpermanganat har en antibakteriell . Kaliumpermanganat bad og omslag brukes mye i behandling av infisert og veskende eksem.

Kaliumpermanganat har en antibakteriell effekt.