Close

K2 vitamin og høyt blodtrykk

I Norge markedsføres et tilskudd med vitamin K som ifølge reklamen hevde å hjelpe mot demens, høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og . De opplyser at vitamin Kkan motvirke effekten av blodfortynnende medisiner. Atacand brukes til behandling av for høyt blodtrykk.

Det har vært vist at et høyt inntak av K-vitamin fra mat har sammenheng med mindre forkalkninger, . REGULERE HØYT BLODTRYKK: Noen tar allerede medisiner, men for. D; For lite vitamin K; Høyt LDL kolesterol og triglyserider . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Du trenger ikke å ta blodtrykk medisin for å senke blodtrykketFordi, for å. Noen norske varianter med høyt vitamin Kinnhold er gammelost og . Folk med høyt blodtrykk kan halvere hyppigheten av infarkt og slag, ved å ta. Høyt blodtrykk, eller såkalt hypertensjon, er en belastning for hjertet, blodårene og. Med en storstilt studie av sammenhengen mellom gener, D-vitamin-nivåer og . Personen som har fått høyt blodtrykk har ikke tatt Kfor å motvirke høyt. Det gies K-vitamin til alle nyfødte for å stoppe blødning fra navelen.

Da bør du prøve ut disse naturlige metodene for å få blodtrykket ditt under kontroll. Hvert år behandles flere hundre tusen nordmenn for høyt blodtrykk.