Close

Influensa barn varighet

De aller fleste barn får influensa i løpet av sine første leveår. Når sykdommen har brutt ut er det kun lindring og ro som hjelper. Influensa A H1Nutløste i 1918-Den spanske syke med tre “bølger” av. Typiske influensasymptomer hos litt eldre barn er akutt høy feber, . Vanlige spørsmål om influensa og influensavaksinasjon.

Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. For dager siden – Informasjon til allmennheten og helsepersonell om influensa og sesonginfluensa.

Sesonginfluensa: Vaksine til gravide beskytter både mor og barn . Influensa skyldes et virus og kan derfor ikke behandles med antibiotika. Tamiflu redusere styrken og varigheten til inflensaensykdommen. Der er mange forskjellige virus som kan gi sykdommer i luftveiene. Vi blir alle forkjølet mange ganger i løpet av livet.

Influensa opptrer i epidemier og forekommer hyppigst i vintermånedene. Voksne rammes av forkjølelse 1-ganger per år, barn under syv år rammes 7-9 . Luftveisinfeksjoner er vanlig blant barn, og i de fleste tilfellene går det over av seg selv. Les også: Forskjellen på influensa og forkjølelse.

Alt du trenger å vite om barn og influensa: symptomer, smittefare, behandling og forebygging. Barn som har hatt influensa bør være hjemme en . Når det gjelder små barn og personer i risikogruppene bør man allikevel ha lavere terskel for legekontakt.