Close

Ibuprofen amming

Ibuprofen mg, hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, isopropanol,. Amming: Konsentrasjonen av ibuprofen i morsmelk er av konsentrasjonen i plasma. Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler,.

Gravide bør ikke bruke såkalte NSAIDs, slik som ibuprofen, med. Noen legemidler og medisiner kan brukes under amming, mens andre er usikre eller. Av NSAID-preparater bør ibuprofen, diklofenak eller naproksen foretrekkes.

Spørsmål: Gravid revmatiker har brukt Ibux (R) som smertelindring før svangerskapet.

Kan hun fortsette å bruke ibuprofen i svangerskapet, og eventuelt når i . Ibuprofen er førstevalg dersom et NSAID er påkrevd. Kunnskapen om effekten av langtidsbruk av smertestillende legemidler ved amming er . Ibuprofen kan tas av ammende, men gravide bør holde seg unna. For deg som ammer, er det greit å ta tabletter med ibuprofen.

Ibuprofen (som finnes i ibux) er helt greit når du ammer, men ikke når du.