Close

Høyt blodtrykk etter fødsel

Jeg hadde litt høyt, ikke farlig høyt, men det ble normalt etter tre måneder. Etter fødsel har blodtrykket vært så høyt at jeg gikk med sånn 24 . De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer. Tre dager over terminen ble det igjen påvist høyt blodtrykk og lett. Det foreslås at kvinner får tilbud om en kontroll fire-seks uker etter fødselen. Om høyt blodtrykk, forhåndsregler og behandling.

Når man pumper luft inn i gummiblæren, vil trykket stige og etter hvert klemme . Hos 15- foreligger tilstanden uten magesmerter, høyt blodtrykk og. Hypertensjon, eller høyt blodtrykk, betyr at trykket i kroppens pulsårer er. Kvinner som har høyt blodtrykk før svangerskapet, har også økt risiko for å utvikle preeklampsi.

Kvinner som blir gravide etter kortvarig samliv med en og samme mann, har større. Røyking kombinert med høyt blodtrykk og karskade er viktige risikofaktorer for for . Allerede så tidlig som etter fødsel kan risiko for høyt blodtrykk påvirkes. Barn som har blitt ammet ser ut til og ha lavere blodtrykk i tenårene. Risikoen for barnedødelighet er på nivå med hva den er for fødsler hos kvinner uten. Du bør også få undersøkt øyne, nyrer (eggehviteutskillelse i urin) og blodtrykk.

Ved høyt blodsukker hos mor før og spesielt under fødsel, er det . DerHELLP-syndromet debuterer etter fødselen, er det hos ingen. HELLP-syndrom og at vi måtte ned å ta akutt keisersnitt med en gang! Jeg hadde i forkant litt høyt blodtrykk, fine urinprøver, en del vann i kroppen. Spør en av våre leger og eksperter – Din lege på nett – Lommelegen. Gravide med høyt blodtrykk kommer til regelmessige kontroller på poliklinikken frem til fødsel og i noen uker etter fødsel for å se om blodtrykket normaliserer seg.

Alvorlig blødning (hovedsakelig blødninger etter fødsel). Infeksjoner (vanligvis Høyt blodtrykk under svangerskapet (svangerskapsforgiftning). Svangerskapsforgiftning innebærer høyt blodtrykk og protein i urinen. Sju uker før termin ble jeg lagt inn på Rikshospitalet med høyt blodtrykk.

Etter to dager ble det besluttet å ta keisersnitt.