Close

Høyt blodsukker verdier

I 19satte WHO nye verdier for hva som regnes som sukkersyke. Høyt blodsukker over lang tid gir økt risiko for å utvikle nyresvikt, svekket syn, nerveskader. Har du mange for høye blodsukkerverdier etter måltider, vil dette påvirke.

Det er ikke farlig høyt,men altså i grenseland. Blodsukkerverdier Fastende blodsukker måles om morgenen før frokost og bør ideelt sett ligge . Svangerskapsdiabetes- kan noen hjelpe meg? For høyt blodsukker er et symptom på mangel av insulin. For lavt blodsukker betyr ifølge Helsenorge.

Tviler på det er noe grunn til å bli skremt av verdier rundt 14-15.

Et høyt blodsukkernivå om morgenen kan ofte skyldes for lav insulindose kvelden før, men det er ikke alltid det som er årsaken. De vanligste symptomene er tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig . Blodsukkeret holdes dermed stabilit, og blir hverken for lavt eller for høyt. Hos personer med diabetes er denne reguleringen i ulage, og man må gjøre aktive . Rolig rusletur etter maten kan gi dramatisk senkning av farlig høyt blodsukker. Blodsukker er et begrep som brukes om blodets innhold av glukose (druesukker). Personer som har sykdommen diabetes har et unormalt høyt blodsukkernivå. Hvis du har diabetes, har du en tendens til å få for høyt blodsukker.

Hvis du har diabetes, kan blodsukkeret stige til svært høye verdier. Personer som har diabetes eller høyt blodsukker av andre grunner trenger å planlegge . Et høyt nivå av insulin i blodet er lite gunstig og kan blant annet føre til overvekt. Høye blodsukkerverdier gjennom lengre tid kan også vise sig ved øket . Langtidsblodsukker, fastende blodsukker og glukosetoleransetest.

Med andre ord: Har man nettopp gjort endringer som har fått blodsukkeret fra høyt til.