Close

Hvorfor trenger vi kalsium

Kalsium er viktig både for å bygge et sterkt skjelett og for å overføre signaler i kroppen. Kalsium (Ca) (kalk) er ett av de mineralene vi daglig trenger å få tilført gjennom maten. Kalsium er den viktigste byggesteinen i skjelettet vårt, men det behøves .

Dette er blant annet for at vi skal få i oss nok kalsium. Det er noe av grunnlaget for hvorfor vi sier at melk styrker kroppen. VIKTIG MINERAL: Kalsium er svært viktig for kroppen din.

For å komme opp i den anbefalte mengden på 8mg trenger man altså 5mg til, som.

Kroppen trenger kalsium for at musklene skal fungere, og for at hjertet skal slå. Men kalsium spiller også en sentral rolle for hver eneste bevegelse vi utfører, . Fagstoff: Melk og meieriprodukter inneholder flere viktige næringsstoffer som kroppen trenger å få i seg. Både B vitaminer, jo sink, fosfor, proteiner og kalsium er noe av det du finner i melk og meieriprodukter.

For at det skal bli enklere å forstå hvor mye 5mg kalsium tilsvarer, har vi. Bakgrunnen for at vi spør om dette er et ønske om tilpasning av innhold i forhold til om du er helsearbeider eller. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. Utnyttelse av kalsium i kosten er avhengig av et tilstrekkelig inntak av vitamin D. Dette kan vi få gjennom kosten, spesielt er produkter av fet fisk rike kilder til .

Kalsium, metallisk grunnstoff, kjemisk symbol Ca, atomnummer 20. Kalsium er et av de grunnstoffene det finnes mest av i jordskorpen. For lite kalsium i skjelettet kan øke risikoen for at man får beinbrudd. Morsmelk inneholder de nødvendige mineraler barnet trenger, så for barn under 6 .