Close

Hvordan smitter hepatitt b

Smitte kan gi akutt hepatitt (leverbetennelse), men kan også føre til en. Helsemyndighetene har derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan en . Omtrent halvparten av dem som blir smittet av hepatitt B-viruset vil få symptomer i løpet.

Hvordan kan man beskytte seg mot hepatitt B og C? Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Gjennom forurenset mat og vann og gjennom blo f eks. Hepatitt B er en leverbetennelse som skyldes smitte av hepatitt B-viruset.

Smitte skjer gjennom blo blodprodukter, kroppsvæske og ved ubeskyttet seksuell . Man kan bli smittet med hepatitt B virus: Ved kontakt med blodet til en smittet; Ved seksuell kontakt med en smittet; Fra en smittet . De vanligste er hepatitt A-virus, hepatitt B-virus og hepatitt C-virus. Selv om disse virusene har like navn, er de svært forskjellige og smitter på ulik måte. Hei, jeg er blitt smittet med hepatitt B-virus for noen år siden.

Hepatitt B er en virusinfeksjon som angriper leveren. Smitte skjer via blod eller kroppsvæsker. Nå skal alle nyfødte barn i Norge vaksineres.

B en meget utbredt sykdom, og det anføres at mer enn milliarder er smittet.

Hepatitt B-viruset finnes i blod og kroppsvæsker til personer som er smittet, og smitte skjer derfor gjennom blod eller seksuell kontakt.