Close

Hvordan få ned kolesterolet

Sunn kost kan senke kolesterolnivået på bare ti dager viser ny forskning. Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om . Risikoen for å dø av hjerteinfarkt øker med økende kolesterolnivå. For de aller fleste handler det om sunnere levevaner.

Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Siden alt mettet fett du får i deg vil føre til at kroppen din lager mer kolesterol, . Jeg har ved en helsekontroll hos fastlegen fått vite at mitt kolesterol er for. Er det virkelig mulig at få ned verdiene bare med kosten og trim? Selv med medisiner er det stor helsegevinst i å endre livsstil, stresse litt ned og bli mer aktiv i hverdagen. Kolesterolnivå og blodtrykksnivå går ned med fysisk aktivitet. Flere studier har vist at den største prosentvise effekten på hjerte-kar risiko får man dersom man går.

Det er individuelt hvordan man motiveres til en aktiv livsstil. Mange får moderat forhøyet kolesterol ettersom de blir eldre. Produseres det for mye kolesterol, eller får i seg for mye av stoffet gjennom mat, blir det overskudd av det i blodet. For høyt kolesterol kan dempes ved å legge om kosten.

Stumper du røyken og mosjonerer, får du enda større uttelling.