Close

Hjerteinfarkt behandling

Et anfall med trykkende eller sviende smerter i brystet kan være hjertekrampe (angina) eller et hjerteinfarkt. Smerten skyldes at en del av hjertemuskelen er i . Tekst: Inger Elling; Foto: Shutterstock; Illustrasjon: Molly Borman-Pullen.

Symptomer; Undersøkelser; Behandling; Prognose; Rehabilitering . Forebygging, behandling og oppfølging av hjerteinfarkt har gjennomgått en revolusjon de siste tiårene. Et hjerteinfarkt er ikke en så alvorlig . Hjerteinfarkt forårsakes av en blodpropp som dannes i en av hjertets blodårer. Tilstanden er alvorlig og det er viktig å komme raskt til sykehus. En slik forløpertilstan såkalt ustabil angina, er viktig å meddele, da moderne behandling vil kunne hindre utvikling av hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt oppstår når blodårer i hjertet går tett, og er en alvorlig tilstand som krever rask behandling. Det er denne prosessen som kalles hjerteinfarkt.

Behandling i akuttfasen og behandling for å forebygge flere hjerteinfarkt. Full oversikt over hjerteinfarkt årsaker, symptomer, behandling, medikamenter, komplikasjoner med mer. Originalartikkel – Hvert år får – 0nordmenn hjerteinfarkt (1).

Nye retningslinjer anbefaler tidlig invasiv utredning og behandling av de . Ustabilt koronarsyndrom er en samlebetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter med og uten hjerteinfarkt.

Behandling av hjerteinfarkt er komplekst, avhenger av hvor man er og hvilke behandlingsmuligheter som eksisterer der man befinner seg. Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Har du en blodpropp i hjertet, blir du satt på behandling med legemidler.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. Pasienten trenger kyndig medisinsk overvåkning og behandling så raskt som mulig. Mer enn halvparten av alle dødsfall ved hjerteinfarkt skjer på grunn av . Tilbud om utredning av akutt hjerteinfarkt avhenger av pasientens bosted og. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt.

For timer siden – Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. Ved hjerteinfarkt skal pasienten raskest mulig til behandling. Smertene ved hjerteinfarkt er omtrent de samme som ved angina pektoris, men .