Close

Hjerte og karsykdommer statistikk

Stadig færre middelaldrende nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer. Nedgangen var bratt i 1990-årene og har fortsatt etter 2000. Dødeligheten og forekomsten av hjerte- og karsykdommer er her analysert ved hjelp av statistikk fra Dødsårsaksregisteret og Hjerte- og . Her finner du informasjon, fakta og nyheter om hjerte- og karsykdommer. Nedenfor finner du statistikk fra Hjerte- og karregisteret 20- 20vedrørende . Fakta om hjerte- og karsykdom i Norge og resten av verden, samt hva man kan gjøre. Over 40nordmenn lever med hjerte-karsykdom, hvilket betyr at nesten alle.

Nasjonalforeningen for folkehelsen (tilbake til 1); Statistisk Sentralbyrå . Dødsfall av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn, alder og dødsårsak. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. En forklaring til pålitelig statistikk i Finland (1 18) er at meldingen . Nær halvparten (prosent) av alle dødsfall i Europa skyldes hjerte- og karsykdommer.

Det går fram av 2008-utgaven av European Heart Network sin statistikk . Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den vanligste dødsårsaken i Norge, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå.