Close

Hib infeksjon

Hib-infeksjoner rammet særlig barn under fem år. Tre til åtte prosent av pasientene døde, og en betydelig andel fikk varige mén som hørselstap . Sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Personer med kroniske lungesykdommer (for eksempel KOLS) er utsatte for Hi-infeksjon med forverring av . Hib-infeksjoner rammer særlig barn under fem år. Haemophilus influenzae (Hib – infeksjon) – en gruppe av akutt infeksjonssykdom forårsaket av en pinne Pfeiffer (til venstre), med den luftbårne . I årene 19- var det vel 2tilfelle av smittsom Hib-infeksjon her i landet årlig. Hib-infeksjon kan også gi andre alvorlige infeksjoner som . Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (Dtp-IPV-Hib). Den inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og gis ved 3 . Difteri: er en infeksjon i nese og hals som skyldes difteribakterier.

Barn vaksineres mot HIB infeksjoner i barnevaksinasjonsprogrammet fordi HIB infeksjonene . Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib). Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon.