Close

Gjøende hoste barn

Luftrørsbetennelsen gir en karakteristisk gjøende hoste. Symptomene er en hes, gjøende hoste som vanligvis øker på når barnet har lagt seg om kvelden. Barnet har vanskelig for å puste inn, og pusten blir hvesende.

Dette kan være tegn på bronkiolitt hos de minste og astma hos større barn. Ta også turen til legen dersom barnet har gjøende hoste og . Falsk krupp er betegnelsen som brukes om en gjøende (bjeffende) hoste og hvesende pust hos et barn med en luftveisinfeksjon, som oftest . Video: Lydfil: Slik høres stridor og hoste ut hos et barn med falsk krupp.

Hør den karakteristiske hosten – krupphoste – barnet har ved falsk krupp. Inflammatorisk sykdom i larynx og trachea karakterisert av gjøende hoste og stridor. Lær om de vanligste typene hoste barnet kan ha. Heshet og eventuelt inspiratorisk stridor med dyspné.

Ved falsk krupp har barnet ofte en karakteristisk, tørr hoste som kan ligne. Barnet får vansker med å trekke pusten, og får en meget typisk, gjøende hoste. Prøv å holde barnet mest mulig innendørs mens det har feber og er sykt, men la det.