Close

Generisk modell

Generisk, som er eller tilhører en art, spesielt for en art, artsmessig, bestemt etter sin art og ikke individuelt. Modellen har siden blitt forbedret og endret til å kunne brukes på andre områder. Michael Porters generiske modell inneholdt fem overordnede aktiviteter som . PageImage,ow:93pt:Arbeidslivindeksene – ALx,rh:tns-gallup. Kundeundersokelse-generisk modell – Kunde- og medarbeiderundersøkelser,rh:b2s.

Du må logge inn for å vise dette innholdet. Det används hela tiden, och jag stelnar till lite varje gång och tänker: ops, hoppas jag fattar av sammanhanget.

Disse generiske strategiene er definert langs to dimensjoner: Strategisk målgruppe og. Oversikt konkurransestrategier; Introduksjon; Om modellen; Deltema a . I utvecklingen utgår man vanligen från generiska processer eller modeller. En preskriptiv modell utgör en specificering av en uppfattning om hur verkligheten. Genom att använda uttrycket generisk modell vill vi markera att vi ger en .