Close

Generalisert angst

Angst, spenning og uro er ikke skarpt avgrensede begreper. Den kan føre til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon, fortvilelse og depresjon. Depresjon kan ha mange ansikter (og årsaker).

Noen plages i stor grad av angst, andre hovedsakelig av søvnvansker, enkelte har smerter i kroppen . Depresjon, angst, irritasjon, manglende appetitt og vekttap kan på sin side tyde på kreft i. De psykiske symptomene kan også virke sammen med de fysiske og . Det vi kaller generell angstlidelse innebærer gjerne mye kroppslige symptomer – som hjertebank, skjelving og en følelse av åndenød; .

Jeg er ei jente som har slitt med angst og depresjon i år nå. Jeg er på mitt verste nå, med panikk, generalisert angst, helseangst og . Depresjon er en sykdom som påvirker hverdagen din over uker eller måneder. Legemidlene virker stabiliserende på følelseslivet og hjelper mot angst.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen. Behandling av angstlidelser tilpasses diagnosen og de særegne symptomer og tankemønstre som . Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angstproblemer.

Titusener av nordmenn har generalisert angstlidelse, men mange venter lenge med å søke. Til enhver tid har 1- av befolkningen generalisert angstlidelse. Hei Jeg er en jente på år som tror jeg sliter med GAD da særlig helseangst. Jobber som sykepleier på medisinsk avdeling, hvor jeg opplever . Jeg har fått diagnosen generalisert angst – GAD – av min psykiater. Sliter mye med katastrofetanker og redsel for . Men angst for å ikke klare, angst for å ringe meg syk, redd for å. Generalisert angstlidelse (GAD) er en kronisk vedvarende tilstand av angst som ikke er tilknyttet noen bestemt situasjon eller objekt.

Det er vanligere å behandle generalisert angstlidelse med SSSRIer (selektiv serotoninreopptakshemmer) enn andre angstlidelser. Generalisert angstlidelse: Metakognitiv terapi (MCT) er anbefalt som behandling. Metakognitiv terapi ved generalisert angstlidelse (GAD).

Tradisjonelt har GAD vært regnet som en vanskelig angstlidelse å behandle. Generalisert angstlidelse kjennetegnes av angst, overdreven bekymring, nervøsitet og anspenthet. Generalisert angstlidelse (heretter kalt GA – det internasjonale begrepet er “Generalised anxiety disorder” (GAD)) er en kronisk tilstand som .