Close

Frikortgrense 2017

Frikort for egenandelstak automatiseres fra 1. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre . Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen. Taket for frikort egenandelstak er 2kroner for 2017.

Taket for frikort egenandelstak er 9kroner for 2017.

Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 20foreslås det å øke denne grensa med 5. Fra 20slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikort for egenandelstak er automatisert fra 1. Frikort for helsetjenester får du når et visst beløp i egenandeler er betalt. Det er vedtatt å automatisere ordningen med frikort for egenandelstak fra 1. For de private rehabiliteringsinstitusjonene betyr det at de . Du slipper altså å søke om frikort når taket for egenandeler er nådd.

Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Egenandelstaket for frikort egenandelstak for 20er 1990 . Hvis du har frikort, betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt . Dersom du først har hatt frikort og kommer til å tjene over 00 må du søke om nytt skattekort. Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt i, tas med i . Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort økes med 0kroner til 0kroner for 2017.

Helfo Frå 20slepp du å søkje om frikort for helsetenestar. Frikort for eigenandelstak er automatisert frå 1. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. Mer enn to av tre ungdom oppgir å motta betydelig økonomisk støtte . Hilde Storkjørren Frikort for egenandelstak er automatisert fra 1. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for . Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.