Close

Forstøverapparat hjelpemiddelsentralen

Forstøverapparater lånes fra Hjelpemiddelsentralen. Et forstøverapparat er satt sammen av en boks med motor, koplet til en . Forstod at hjelpemiddelsentralen ikkje dekket forstøverapparat lenger.

Astma er en kronisk betennelse i nedre luftveier som fører til hevelse av slimhinnene, sammentrekking av muskulatur i luftveiene og slimopphopning. Fastlegen, hjelpemiddelsentralen, bla, bla. Ring heller ambulansen hvis du ikke får . Et forstøverapparat kan rekvireres av lege som et medisinsk hjelpemiddel, og da er det Hjelpemiddelsentralen (finnes i hvert fylke), som ved .

Da jeg fikk forstøverapparat hadde jeg ingen anelse om hva dette var. Jeg fikk en rekvisisjon og møtte opp på hjelpemiddelsentralen hvor jeg . Kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. Med forstøverapparatet fikk han i seg all ventolinen og saltvannet. Dette forstøverapparatet er ikke opladbart.

Vi fikk uansett en ny rekvisisjon av barnelegen til Hjelpemiddel-sentralen.