Close

Forbrenning av jern

Her er det mulig for de yngste bare å observere . En forbrenning er en reaksjon mellom oksygen og et brennbart stoff, for eksempel stearin. I en forbrenning får vi avgitt vann, karbondioksid og .

Etterpå fikk vi vite at stålullen består av karbon og jern. Det som skjedde teoretisk var at når vi brente det, så ble karbonet borte og oksygenet . Temperaturen som forbrenning til slutt foregår ve er vesentlig høyere enn. Finpulverisert jern kan begynne å gløde i luft ved romtemperatur.

Det som skjer under forbrenningen er at jernet forbinder seg med oksygen i lufta og danner . Ifølge læreplanen skal du kunne gjøre forsøk med forbrenning og forklare hva som skjer. Tror du at også andre metaller, som jern og aluminium, kan brenne? Forbrenning er en form for eksoterm kjemisk reaksjon mellom et drivstoff og et. Korrosjon av jern og aluminium i luft er relativt langsomme reaksjoner. Silisiumforbrenning er samlebegrepet for fusjonsprosesser i en massiv stjerne der silisium, svovel og andre atomer fra oksygenforbrenningen fusjonerer til jern, . For eksempel er stål er en legering mellom jern og karbon.

Den kjemiske definisjonen på forbrenning er at det kan reagerer med oksygen i . Hvilken vei vipper skålevekten når stålullen på den ene skålvekten brenner.