Close

For meget jern i blodet symptomer

For mye jern i kroppen (hemokromatose) er mer vanlig enn du tror! Funksjonen til disse organene kan påvirkes og gi plagsomme symptomer:. Grethe Moe Vatne erstatter noe av den tapte.

Slapphet og tretthet er klassiske symptomer på jernmangel, men kan . Hemokromatose er en arvelig sykdom hvor det skjer en opphopning av jern i. Symptomene på jernoverskudd er vage, og kan forveksles med jernmangel. En finsk undersøkelse viste at for høyt jerninnhold i blodet er den viktigste .

Vi får jern gjennom kosten, og det blir tatt opp i blodet fra tarmen. Andre symptomer kan være nedstemthet, leddsmerter, . Vet at en kan dø av jernforgiftning, men før dette stadiet? Ferritin er en blodprøve som forteller om jernnivået i kroppen. Under normale forhold er konsentrasjonen av ferritin i blod samsvarende med konsentrasjonen . Hemokromatose er en sykdom der jern avleires i ulike organer. Mange av disse har hverken symptomer eller blodprøvefunn.

Alminnelig ferritin-nivå i blodet er mellom og 35 ulikt for menn og kvinner. Jern tilhører, sammen med blant annet vitaminer, gruppen mikronæringsstoffer.

Omkring to tredjedeler av kroppens totale jerninnhold finnes i blod og muskler. Symptomer ved jernmangel kan være tretthet, blek hudfarge, hjertebank, . De sidste to år har jeg haft for meget jern i blodet ifølge blodprøver taget hos lægen.