Close

Fibromyalgi rettigheter

Det kan være nyttig med litt generell kunnskap om vilkårene for å få sykdomsbaserte ytelser fra NAV. I samarbeid med advokat Olav Lægreid har vi . For generell informasjon om rettigheter, klikk her.

Du må være logget inn for å få tilgang til. Fibromyalgi er en tilstand hvor du har vandrende smerter i kroppen over lang tid. Jungelhåndboka – guide i lover og rettigheter innen velferdsetaten 2015 . Mange mennesker lider av den etter hvert mer kjente sykdommen fibromyalgi.

Hvilke rettigheter har du rent juridisk ved fibromyalgi. Prognose; Rettigheter ved fibromyalgi (Norsk Revmatikerforbund). Fibromyalgi er en vanlig årsak til kroniske, utbredte (generaliserte) smerter i muskler, . Det forskes mye på hva som kan være årsaken til fibromyalgi, men det er. Jeg ringer Stortinget høsten 20for å ta rede på hvordan det har gått med de rettigheter.

Kan ha løst gåten bak folkesykdommen fibromyalgi. Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga . Jeg er ei jente på år, jeg var student, men måtte nylig avslutte mine studier på grunn av fibromyalgi, som er en kronisk sykdom som bringer . Gjennom dialog og samarbeid med offentlige myndigheter arbeider forbundet for at pasienter med fibromyalgi skal oppnå samme rettigheter .

Fibromyalgi rammer ca av befolkningen i Norge. Hvilke rettigheter har vi som har fibromyalgi? En gjennomgang av alle dommer siden 19viser ankesaker der kronisk muskelsmertesyndrom eller fibromyalgi var en sentral del av . Norges Fibromyalgi Forbund er en pasientorganisasjon for alle med Fibromyalgi.

Mange mennesker har erfart at NAV er vanskelige med å anerkjenne fibromyalgi som sykdom som gir rettigheter etter folketrygdloven. Norges Fibromyalgi Forbund er dypt bekymret for at personer med fibromyalgi ikke mottar lovfestede rettigheter til helsetjenester. Norges Fibromyalgi Forbund takkerfor muligheten til å gi innspill til. Pasientenes rettigheter etter lovverket er ikke avhengig av diagnose”.

Har sagt at jeg gjerne vil finne ut om det er fibromyalgi jeg har, men hvor. De kan mye om dette og kan veilede dere med hensyn til rettigheter. Har diagnosen fibromyalgi men likevell så SKAL nav teste meg i alle slags mulige jobber som jeg ender med å slutte før endt mnd av at jeg .