Close

Ferritin verdier

Under normale forhold er konsentrasjonen av ferritin i blod samsvarende med konsentrasjonen inne i kroppens celler, og verdien av ferritin blir derfor et godt . Du har altså Ferritin-verdi på som ligger i det nedre sjiktet av normalområdet, men jernmangel defineres først ved Ferritin under 10.

C-reaktivt protein (CRP) sammen med ferritin, for bedre å kunne fortolke verdiene, ev. Verdier under referanseområdet betyr jernmangel (uttømte jerndepoter). Normale og høye verdier utelukker ikke jernmangel, idet ferritin er et akutt fase protein . Reduserte og tomme jernlagre er den eneste kjente årsak til lav s-ferritin.

Første halvår etter fødsel vil s-ferritin være høy med fallende verdier fra rundt . Ved så lave verdier er det med sikkerhet snakk . Ferritin skal ligge mellom – 1ifølge dagens gjeldende verdier. Ferritin under regnes som lavt og skal behandles med jernsupplement. Jeg har tatt noen prøver hos legen og de viste at jeg hadde ferritin (jernnivå). Kvinner har anemi ved verdier under og menn under 13.

Jernmangel bestemmes ved å undersøke konsentrasjonen av ferritin i blodet.