Close

Fenoksymetylpenicillin

Fenoksymetylpenicillin betegnes også penicillin V. Fenoksymetylpenicillin er syrestabilt og gis peroralt. Preparater som inneholder denne substansen: Apocillin Actavis gran.

Preparater som inneholder denne substansen: Apocillin Actavis tabl. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin. Derfor skal fenoksymetylpenicillin inntas flere ganger i døgnet.

De nasjonale retningslinjene anbefaler lik dosering fire ganger i døgnet for alle tilstander.

Vanlig penicillin tilhører gruppen betalaktamantibiotika, og består av benzylpenicillin (penicillin G) til intravenøs bruk og fenoksymetylpenicillin . V) ved behandling av luftveisinfeksjoner hos befolkning vil indikere mindre bruk av . Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, . Stoffet er i dag oppført i tabell i vedlegget til forordning (EU) nr.

Gi fenoksymetylpenicillin 6mg xi døgn. Andel resepter for fenoksymetylpenicillin (penicillin V) av alle resepter med luftveisantibiotika forskrevet til barn mellom 0-år. Posts about fenoksymetylpenicillin written by. Fenoksymetylpenicillin utskilles vesentlig via nyrene og 30- kan påvises i aktiv form i urinen i løpet av timer.

Weifapenin Weifa Virkestoff: Fenoksymetylpenicillin. Hvis legen er i tvil om indikasjon for antibiotika, kan en vent og se-resept være et alternativ. Førstehåndsmiddel er fenoksymetylpenicillin for alle infeksjonene. Fenoksymetylpenicillin var det hyppigst brukte middel, men nesten like hyppig forekom bruken av erytromycin, et makrolid. Apokus utvikler opplæringsprogrammer for alle apotek og gjennomfører utviklingsprosjekter av interesse for hele bransjen. For fenoksymetylpenicillin kan følgende kommentar medfølge svaret: Klinisk dokumentasjon på effekt av fenoksymetylpenicillin mangler.

Behandling av infeksjon: Infeksjon behandles i døgn. Katt eller hundebitt: Voksne: Fenoksymetylpenicillin 6mg x .