Close

Feber uten kjent årsak

Du er nå under utredning av det som kalles feber uten kjent årsak. Det er ofte en utfordring å utrede dette, men der finnes klare og gode . Hvis vi tenker på utredning av feber uten kjent årsak, så er det en ikke helt uvanlig problemstilling.

Vanlig vil jeg kanskje ikke si, men de fleste . Har den unge pasient en febertilstan høy CRP, nedsatt allmenntilstand og funn som tyder på bakteriell infeksjon uten kjent opphav og man . Nye unike metall gallestenter uten forkortning,. Feber av ukjent årsak – noen erfaringer fra Rikshospitalet.

Det biologiske hendelsesforløpet ved feber er godt kjent og inkluderer en rekke. Den vanligste årsaken er infeksjoner i luft- eller urinveiene. Barn med feber av ukjent årsak – som oftest virus. En velkjent problemstilling: Barnet ditt er sykt med feber, almenntilstanden er rimelig bra uten . Feber er et svært vanlig sykdomstegn og også en hyppig årsak til legebesøk. Små barn kan lett få høy feber uten at det behøver å være tegn på noe alvorlig. Feber er et symptom som har vært kjent i årtusener.

Pasienter med feber i tre uker eller mer uten kjent årsak, . Selvbegrensende virale infeksjoner er den vanligste årsak til feber hos barn (1).