Close

Farmasøyt lønn 2015

Som farmasøyt er du enten reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. I 20var gjennomsnittslønnen for farmasøyter per måned:.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine . Studenter – Gjennomsnittlig timelønn for studenter som tar master i farmasi. På andreplass følger NTNU-studiet Industriell økonomi, med en startlønn på 464. Fra juli 20til august 20skal jeg virke som chef for denne specialenhed i .

Trodde det var stor mangel på farmasøyter jeg. Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industriarbeider 40. Farmasøyt som gjør seg skyldig i misbruk av legemidler, gifter, helsefarlige stoffer eller berus-.