Close

Faktorer som påvirker blodtrykket

Vi ser at blodtrykket kan påvirkes enten ved endringer i minuttvolumet eller ved endringer i den perifere motstand. Blodtrykket er det trykket som blodet utøver mot veggen i blodkarene, når det strømmer gjennom disse. Med blodtrykket mener vi som regel det arterielle .

Blodtrykket er det trykket som blodet skaper inne i blodkarene, når det strømmer gjennom disse. Når vi snakker om blodtrykket, mener vi som . Hvis det er for lavt, kan du bli svak, svimmel, svak, og lider skade på hjertet og hjernen. Det er mange faktorer som styrer blodtrykket.

Diastolisk refererer til mengden av trykket plassert på arterieveggene når hjertet utgivelser. Det er flere faktorer som kan forårsake blodtrykket samt pulsen til å . Blant mange sykdommer blir årsakene, er det ytre faktorer som kan gjøre det. Fedon Lindberg bekrefter at blodtrykket påvirkes av en rekke faktorer, og at hva du spiser og hvor mye du beveger deg har mye å si. Faktorer som påvirker hjertefrekvens og blodtrykk. Blodtrykket måles i to etapper : systolisk og diastolisk.

Systolisk refererer til mengden av trykket . Det område av hjernen som er ansvarlig for regulering av blodtrykk er den forlengede marg. Faktorer som påvirker hjertefrekvens og blodtrykk Blodtrykket er kraften som blodet utøver på blodårene.

Hjertefrekvens, også kalt puls, er antall ganger hjertet .