Close

Etablering synonym

Finn synonymer til etablere og andre relaterte ord. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Etablere betyder omtrent det samme som Foranstalte.

Søgning på “etablere” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Optimaliser nettverket for Hangouts: Hangouts tilpasser seg forholdene ved etablering av en . Etablering og dokumentasjon av omgrep knytte til metadata, er ein viktig del av arbeidet med oppfølging. Ofte finst det synonym, og desse er gjevne i notatet. Se i vår kryssordbok med mange hundre tusen synonymer.

Gjennom etablering av forskerstigen som bærende prinsipp for. På et vis ble forskning ofte brukt som synonym for FoU, ulike former for .

Etter år med innvandring fra den islamske verden og etablering av. Etablering og utvikling av sennepsplantene. Difi har arbeidet med et utkast, og vil vurdere senere om de skal etablere et grunnlag som andre.

Begrepet trusler brukes her som synonym til trusselkilder. Etablering av frykt gjennom klassisk betinging. Etablering av et personentydig Norsk Pasient Register – NPR. Sammenfatning av kreftene som virket mot etablering. Eksempler på strakstiltak er opplæring, etablering av energioppfølging (EOS),. Danish; καθεστώς, ίδρυμα, κατεστημένο, ίδρυσηGreek . Oppsummering av etablering av kontakt mellom bruker og koordinator.

Reelle hensyn ved etablering av rettsvern i løsøre. Labour-ordføreren at han vil gjøre London til et synonym for sykling. De åtte nye byrutene som nå etableres vil føre til at Oslo for første gang har et .