Close

Ery max virketid

Jeg har også halsbetennelse, og fikk Apocillin. Er bedre og feberfri dagen etter at jeg begynte jeg. Legen sa jeg skulle være merkbart bedre .

Indikasjoner: Infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer. Luftveisinfeksjoner (spesielt når det foreligger overfølsomhet for penicillin), . Jeg fikk for uker siden påvist lungebetennelse . Sunniva har streptokokker i halsen og fikk ery-max av legen på onsdag.

Er littt usikker på virketid på medisinene hun har fått, men er vant til . Har bihiuebetennelse og har tatt ery-max(antibiotika)I dag er min fjerde dag med denne medisinen. Tar også et homeopatisk middel som heter . Ery-Max (og abboticin) er et antibiotika som minsker de normale bakteriene i huden. De som ikke tåler penicillin benytter erythromycin (f eks Ery-max).

Dersom førstevalget ikke virker kan man benytte mer bredspektret type . Ery-Max Spiramycin ° Rovamycin Klaritromycin ° Klacid tabl.