Close

Eos energioppfølgingssystem

GK tilbyr energioppfølgingssystem (EOS) som gjør energistyringen i dine bygg mer effektiv. Forhold man må vie oppmerksomhet ved bruk av SD-anlegg. Automatisert energioppfølging med datalogger. EOS – Energioppfølgingssystem er et program for energioppfølging og systematisk registrering av energidata for bygg. Et energioppfølgingssystem (EOS) gir driftspersonalet mulighet for systematisk og periodisk kontroll og oppfølging av byggets energitilgang og energibruk.

Energistyringssystem – Energioppfølgingssystem – EOS – Sentral Driftskontroll – SD-anlegg. Gurusoft EOS er ledende innen energioppfølging.

Systemet avdekker årsakene til unødig energiforbruk og energilekkasjer, samtidig som det holder et våkent . Sentrale styringssystemer og energioppfølgingssystem (EOS) fremskaffer detaljopplysninger om energibruken i de enkelte bygg og ulike deler av bygget. Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter. EOS kan gjøres manuelt ved at driftspersonellet én gang per uke.

I 20kom standarden NS160som omhandler energiledelse. Med Elkrafts energioppfølgingssystem blir . Energioppfølgingssystem (EOS) (webløsning med energioppfølging helt ned til enkeltbygg)​ .