Close

Dren i øret hos voksne

Tilstanden er utbredt hos barn i skolealder, og årsaken til at mange barn går med dren i trommehinnen i perioder. Væske i mellomøret hos voksne kan derfor være tegn på alvorlig sykdom. Dotter i ørene kan behandles hos voksne og barn.

Tanta til min mor hadde dren i øret og hørte veldig dårlig. Dette plastrøret (drenet) faller som regel ut av seg selv i løpet av seks til. Væske i mellomøret hos voksne kan altså være forårsaket av alvorlig . Et av hovedargumentene for å sette inn dren i øret på barn med væske i øret,.

Kanalen mellom øret og svelget heter tuba Eustachii på latin (eller er det gresk?). Hos voksne pasienter bør epifarynks undersøkes nøye og ev. Også voksne kan få denne tilstanden, som regel som følge av nesetetthet.

Den kan også vise seg ved at språkutviklingen stopper opp, og hos små barn ser man ofteirritasjon og . Slimhinnen i mellomøret er delvis erstattet av flerlaget, forhornet plateepitel (se epitel). Hos voksne kan sekretorisk otitt være uttrykk for alvorlig . Ved sekretorisk otitt hos voksne, særlig hvis den er ensidig, må tumor i nesesvelget utelukkes.