Close

Doxylin og sol

Doxylin, Doksycyklin, Tetralysal, Tetracyclin og Trimetoprim. Unngå sol så langt det lar seg gjøre – spesielt midt på dagen når solen er sterkest. Mange vil få et utslett av å gå i solen ved samtidig bruk av doxylin, men jeg vet ikke om der finnes noe eksakt prosent.

Hva Doxylin er og hva det brukes mot Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet. Soling bør skje med forsiktighet og helst unngås så lenge man bruker . Står det på pakningen at man skal unngå sol, skal man ikke oppholde seg. Doksycyklin (Doksycyklin Hexal, Doxylin, Vibranord) – brukes mot .

Kan tenke med det er Doxylin du har fått? Er også slik at en kan bli overfølsom mot sol under kur og inntil uker etter endt kur,så viss vi er . Noen antibiotikatyper gjør huden med sensibel i forhold til sol. Tetracycliner (Doxylin f.eks) er en gruppe innenfor antibiotika vi vet gjør huden . Symptomer på bivirkninger som anemi (lavt antall røde blodlegemer), pustevansker, svimmelhet, kløe, nyreproblemer, utslett og sol følsomhet.

Jeg har også noen spørsmål angående sol og beskyttelse mot graviditet. Når det gjelder Doxylin, er det noen som får litt forverring av .