Close

Depresjon test

Montgomery-Åsberg depression rating scale (MADRS) er et standardisert spørreskjema laget for å avdekke en pågående depresjon. Dersom du er trist over lang ti kan du være deprimert. Hopkins Symptom Checklist-(HSCL-25) online test.

Test deg selv: Hvor går skillet mellom dårlige dager og depresjon? Ved gjennomgang av denne test kan du raskt se om du har en behandlingstrengendne symptomer på depresjon. Testen beregner sannsynlighet for å ha ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse).

Du kan ta en test for å få en pekepinn på egen depresjonsgrad. Du beskriver symptomer på en begynnende depresjon, men samtidig. Der finnes en test som både leger og pasienter kan gjøre, for å få en . Føler du deg trist eller deprimert – ta kontakt med fastlegen din. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og det er utviklet en rekke tester som skal kunne avsløre om folk er deprimerte.

Flere fritt tilgjengelige tester kan bidra til å avdekke depresjon og evaluere graden av tilstanden. Du finner du lenker til norskspråklige tester på . Et protein i hjernen kan fortelle om man lider av depresjon, mener amerikanske forskere. De ser for seg en kjapp og enkel depresjonstest.

Når du svarer på testen skal du ta stilling til hvordan du har hatt det de to siste . Med en enkel test kan du finne ut hvilket angstnivå du er på. Du bør alltid huske på at fysiske symptomer, kognitive symptomer og atferdssymptomer kan indikere . Depresjon er et begrep som vanligvis brukes i vårt daglige liv. Alle føler seg nedfor av og til, men depresjon stikker lang dypere.

Det finnes imidlertid en test som kan gi deg en indikasjon om hvor på . Du finner du lenker til norskspråklige tester på Helsebibliotekets . Har du behov for å gjøre noe med hvordan du føler deg? Ta vår Depresjon Test og finn ut om du har depresjon . Geriatric Depression Rating Scale Kort versjon: Velg det beste svaret om hvordan du har følt det mest over den siste uken.