Close

Depresjon definisjon

Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Om du mistenker at du har depresjon, bør du kontakte lege. Psykologisk vurdering; Definisjon av depresjon; Vil du vite mer?

Medisin › Psykisk helse › StemningslidelserBufretLignende20. Depresjon, betegner i dagligtale nedtrykthet over noen tid. I psykiatrien betegner depresjon en psykisk lidelse som er kjennetegnet av et knippe . Det finnes flere forskjellige former for depresjon.

I de offisielle diagnosesystemene inndeles depresjon etter alvorlighetsgra type og forløp. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer, og er noe annet enn den sorgen og nedstemtheten vi alle rammes av i løpet av livet. Definisjon av depresjon i Online Dictionary.

Definisjon: ‘Lærebok i psykiatri’ av blant annet Dahl og Eitinger definerer depresjon på denne måten: ”() En stemningsaffektiv lidelse som . Det er en forbigående depresjon som er utløst av en ytre hendelse eller . Reaktiv depresjon er en justering lidelse som også kalles situasjons depresjon. Det er et transient depresjon som trigges av en ekstern hendelse eller traumer.