Close

Den fjerde barnesykdom smitte

Barn som er smittet av den fjerde barnesykdom trenger ingen behandling. Dersom barnet har høy feber, vil febernedsettende medikament, . Tidligere ble den ofte kalt for den fjerde barnesykdom.

Staphylococcus aureus dager etter fødsel. Den fjerde barnesykdom skyldes et herpesvirus som smitter med dråpesmitte via spytt. De fleste voksne er immune mot dette viruset, men de . Tredagersfeber kalles også fjerde barnesykdom, Erythema subitum eller Roseola.

Tredagersfeber smitter fra feberen er kommet og inntil utslettet er borte. Tredagersfeberen (også kalt fjerde eller sjette barnesykdom) forekommer helst blandt barn i alder. Det vil si tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. Dusjing kan lindre kløen, men unngå badekar da det kan spre smitten. Fjerde barnesykdom er en vanlig virusinfeksjon i barnealder med feber og utslett.

Se video av utslett,og lær tiltakene du selv kan gjøre for barnet. Smitte: Den femte barnesykdommen er smittsom fra uke før man får utslett og frem til .