Close

Cøliaki barn

Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være sure og grinete. Tilstanden kan også være uten symptomer eller bare gi vage og lite uttalte symptomer . Cøliaki er glutenintoleranse og kan ramme både barn og voksne.

Hos barn og ungdom opp til år kan man unnlate å ta biopsi dersom man har riktig vevstype, klare symptomer på cøliaki og blodprøve som viser nivå av . En bør derfor ha lav terskel for å teste for eksempel barn i familien, men NCF anbefaler ikke rutinemessig . Kriteriene for diagnosen cøliaki hos barn er i ferd med å bli betydelig endret. Nye retningslinjer fra ESPGHAN åpner opp for å utelate .

De kan få redusert vekst fordi de blir underernærte (selv om de spiser nok). Norsk tittel – Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016; Engelsk tittel -; Versjon – 1; Status – Publisert; IS-nr -; ISBN -; DOI . Noen merker det hos barn når de begynner å spise mat som inneholder gluten. Risikofaktorer for å utvikle cøliaki kan være: Arvelighet. Råd på nett om vanlige sykdommer hos barn.

Cøliaki, eller glutenintoleranse, er hypersensitivitet overfor gluten som.