Close

Bvitamin oppgaver

B-vitaminene har ulike oppgaver og kan ikke erstatte hverandre. B-vitaminer bidrar til å øke og hjelpe stoffskiftet, samt. Det kan være greit å vite at de ulike B-vitaminene har ulike oppgaver, og de kan ikke .

Vitamin B er en fellesbetegnelse på en gruppe vannløselige vitaminer med mange felles egenskaper. Det er ulike b-vitaminer den dag idag, som alle fyller . Vitamin Bkalles også pyridoksin og er, som de andre B-vitaminene vannløselig. Vitamin Ber involvert i mange oppgaver i kroppen, blant annet er vitaminet .

I dag kjenner vi til forskjellige vitaminer som er livsnødvendige for oss mennesker – Vitamin A, C, E, K og åtte forskjellige B-vitaminer. Vitamin B og vitamin C er vannløselige og skilles raskt ut av kroppen igjen. Siden de ikke lagres, må de stadig tilføres gjennom mat og drikke. Det er imidlertid bare enkelte B-vitaminer som inneholder nitrogen. De har ulik kjemisk oppbygning, og de har helt forskjellige oppgaver i kroppen. B vitaminene (tiamin,riboflavin, niacin, pyridoxin, pantotensyre, biotin, kobalamin og folsyre) og vitamin C er vannløselige, kan ikke lagres og må derfor tilføres . I frukt og grønt finner vi betakaroten som omdannes til aktivt vitamin A i kroppen.

Hva og hvorfor: De åtte ulike B-vitaminenes oppgave er å omdanne fett, . B-vitaminene utgjør sammen med vitamin C de vannløselige vitaminene.

Det finnes åtte ulike B-vitaminer, hvorav fem viktige finnes i Vitaminbjørner og . Mange velger derfor å ta et B-vitaminkompleks – som inneholder alle . Unntaket er vitamin som kan dannes i huden når den utsettes for. K og flere av B-vitaminene, som i varierende grad . Vitamin Ber ett av de vannløselige B-vitaminene og finnes i flere former under samlenavnet kobalaminer. Vitamin Ber nødvendig for at kroppen skal . Det finnes hele åtte forskjellige B-vitaminer. De har alle ulike oppgaver i kroppen og kan derfor ikke erstatte hverandre (se tabell på neste side).

Gå til Vitaminenes oppgaver i kroppen – Vitaminene har mange ulike oppgaver i kroppen. De livsnødvendige vitaminene vi kjenner til er: A, C, E, K samt forskjellige B-vitaminer. Nedenfor kan du lese mer om hva de ulike . STYLE=border-color: #0000BORDER=HSPACE=Tekst: ‘. Alle B-vitaminene har egne navn, og det finnes B-vitaminer i de fleste matvarer.

Tilskudd av B-vitaminer kan være bra, men ikke for mye! Folat er ett av B-vitaminene med mange ulike oppgaver i stoffskiftet, og det finnes særlig i grønne .