Close

Burot plante

Burot er en flerårig plante som normalt blir 50-1cm høy. Blomsterstengelen er opprett og furet, oftest rødbrun, dunhårete . Det er ikke mange planter pollenallergikerne skyr mer enn ugraset burot.

Pollenet er sterkt allergifremkallende og sprer seg lett med vinden. Burot utgjør et helseproblem for om lag 20mennesker som er. Hver plante setter imidlertid mange blomster og får dermed en stor blomsterstand.

Burot (Artemisia vulgaris) er ein plante i korgplantefamilien.

Han finst over heile landet, men er sjeldan i Finnmark. Det er en plante som blir 1-meter høy (i sjeldne tilfeller m). Bladene er 5-cm lange, mørkegrønne og med hår på . Dette er vindbestøvede planter med lette pollen som kan drive langt med vinden.

Burot er en typisk ugressplante som vokser på tørre steder, langs veigrøfter . Burot, flerårig urt i kurvplantefamilien. Planten har en kraftig, grenet rotstokk, og opp fra rotstokken vokser det opp meterhøye, riktblomstrende planter. Den vokser først og fremst på østlandet, men kan også på enkelte plasser finnes på vestlandet og i trøndelag.

Planter fra frø bruker ganske lang tid på å bli voksne.

Deles i moderat store deler på våren og plantes direkte i sin permanente posisjon . Burot blomstrer på sensommeren og tidlig på høsten. Frøproduksjonen er stor, opp til 70frø per plante. Familie, Kurvplantefamilien (Asteraceae).

Burot tilhører den biologiske gruppen flerårig stedbundne ugras med rotstokk. Den voksne planten er – m høy, med tykk, treaktig rotstokk. Kanskje ikke så rart, når en eneste plante kan produsere opptil 700. Burot er en legeplante med lange tradisjoner – faktisk er den fortsatt kategorisert . Burot: Plante spiret fra jordstængelstykkebr fra jordstængel. Burot Artemisia vulgaris er en plante i spredning, den utgjør et.

En plante kan produsere så mye som 0– 70frø per år. Burot (Artemisia Afra) er en plante innfødt til Sør-Afrika, hvor det har mange medisinske bruksområder, bemerker Missouri Botanical Garden. Burot er en ugressplante som har spredt seg raskt de senere årene.

En enkelt plante kan produsere så mye som opptil 70frø per år. Områdene rundt idrettsanlegg, skolene og barnehagene er de stedene der det er viktig å fjerne plantene. Burot er sammen med bjørk og gress, den veksten som avgir mest pollen. Buroten har rik blomstingstid og stor frøproduksjon Hver plante kan .