Close

Bronkier oppbygging

Bronkier, luftveiene fra stedet der luftrøret deler seg (bifurcatio tracheae), og til de minste endeforgreningene i lungene. Bronkier er en forgrening av luftrøret som finnes innvendig i lungene. I likhet med luftrøret består bronkiene av bruskringer i forskjellig størrelse, bundet sammen .

Lungene (pulmones) er organer for åndedrettet. De består av luftveier (bronkier) og lungeblærer (alveoler). Luftveiene skal finfordele innåndet luft ut til . Det blir mindre og mindre bruskinnhold jo mindre bronkiene blir.

Luftrørsgrenene kalles bronkier så lenge de inneholder brusk. Respirasjon er utveksling av oksygen og karbondioksi og for at gassene skal kunne transporteres inn og ut, trenger de et . De tynneste bronkiene i lungene inneholder mange millioner små lungeblærer, alveoler. Disse er bygd opp av en tynn hinne med kapillærer . Beskrive hvorfor og hvordan vi puster; Fortell om oppbygging og funksjon. PFONT COLOR=#000000Luftrøret (trachea) er.

PFONT COLOR=#000000De store luftrørene i lungene kalles bronkier.