Close

Bronkier og bronkioler

De minste bronkiene kalles bronkioler, de ender i alveolene (lungeblærene) hvor gassutvekslingen finner sted. Trakea deler seg i to bronkier (fig. 4), en til hver lunge.

Bronkiene forgreiner seg så videre og videre og videre til det vi kaller for bronkioler.

Bronkier er en forgrening av luftrøret som finnes innvendig i lungene. Når de blir så små at de ikke inneholder brusk kalles de bronkioler. Luftrørsforgreiningene deler seg i mindre og mindre bronkier.

De ytterste grenene av bronkiene fra omtrent forgrening kalles bronkioler.

En virusinfeksjon i disse hos småbarn kalles bronkiolit og gir astmaliknende besvær . Noen ganger blir bronkier og bronkioler fortettet og blokkerer luftstrømmen. Dette kan få hele eller deler av lungen til å kollapse, en tilstand som . Bronkiene i sin tur deler seg opp i stadig mindre bronkioler og luftveiene ender opp i små, tynne, skjøre sekker som kalles alveoler. Der forgrener hovedbronkiene seg i mindre og mindre luftrør som kalles bronkioler. Bronkiolene står i forbindelse med små lungeblærer, . De består av luftveier (bronkier) og lungeblærer (alveoler).

Når vi puster inn fordeler luften seg i over en million små luftveier som vi kaller bronkioler. Når bronkierne bliver så små, at de ikke længere har en bruskring, kalder man dem bronkioler.

I både bronkier og bronkioler er der en ring af . I alt deler bronkier og bronkioler sig gange, før bronkiolerne løber ind i de terminale bronkioler. På grund af den trælignende opbygning kaldes de indre . Puss, betennelsesceller, slim i bronkier og lungevev, evt. Irreversible fortykkelser og utvidelser av bronkier og bronkioler.

Under de nedre luftveier gir hovedbronkier, bronkier og bronkioler poeng hver. Voksen ormer lever i luftrør, bronkier og bronkioler. Den har en indirekte utvikling hvor flere arter landsnegl kan være mellomvert.

De nedre omfatter bronkier, bronkioler og alveoler – selve stedet for gassutveksling mellom luft og blod. Fra luftrøret og nedover kan luftveiene . Disse to bronkiene deles i mindre og mindre deler til bronkioler og ender opp i alveolene som er små blærer i .