Close

Bmi oversikt

Det blir med andre ord ganske mange ulike hensyn som skal tas. Jeg legger ved tabellen for anbefalt BMI eller KMI for voksne. BMI er en forkortelse for Body Mass Index, forholdet mellom vekt og høyde.

Test om du er overvektig – beregn din BMI. Mange mennesker tror at de er overvektige uten at de nødvendigvis er det. Dette gir mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier.

KMI er også kjent som BMI (body mass index). For barn ≤ år gjelder andre normalverdier enn hos . Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig . Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du regne ut din BMI (Body Mass Index). Undervekt; Normalvekt; Overvekt; Fedme grad I; Fedme grad II; Fedme grad III. Vurdering av vektrelatert helserisiko krever målinger av BMI (KMI) og midjemål-. Her kan du laste ned en tabeller som gir en oversikt over BMI-verdiene . Overvekt kan være så mye og varier fra person til person.

Finn ut om du er overvektig med vår enkle BMI oversikt.

Helsevesenet i Norge har utviklet en BMI .