Close

Blå resept regler

Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Blå resept sørger for at du som pasient får dekket . Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og medisinsk.

En blå resept brukes som regel hvis du trenger medisin eller medisinsk utstyr i lengre tid. Utgifter i forbindelse med blå resept dekkes i hovedsak av . Det er et generelt krav for all refusjon på blå resept at det er behandling av en sykdom som er gått inn i langvarig fase og det er behov for langvarig behandling . De fleste legemidler er godkjent for forskrivning direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon).

For noen legemidler må det søkes om stønad . I reglene heter det at dersom du får medisiner på blå resept, må du betale en egenandel på prosent av reseptbeløpet for hver utlevering. BLÅ RESEPT: Som syk kan du ha krav på å få dekket utgifter til medisiner av det. Reglene for blå resept fremkommer av blåreseptforskriften.

Ved forskrivning av legemidler på blå resept, skal legen påse at krav om tre.