Close

Blå resept paragraf

Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Det er et generelt krav for all refusjon på blå resept at det er behandling av en sykdom som er gått inn i langvarig fase og det er behov for langvarig behandling . Blå resept omhandler både legemidler (apotek), næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell (apotek og bandasjist).

Apotek og bandasjist er pliktig til å sette . Under hver paragraf er kommentarene ordnet alfabetisk under aktuelle stikkord. Ved forskrivning av legemidler på blå resept, skal legen påse at krav om tre . Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til legemidler til behandling av infeksjoner med atypiske .

Blå resept sørger for at du som pasient får dekket . Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til legemidler til behandling av. Refusjon ytes etter resept fra spesialist i barnesykdommer eller . De fleste legemidler er godkjent for forskrivning direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon). For noen legemidler må det søkes om stønad . Dersom vilkårene er oppfylt, kan legen skrive en såkalt blåresept som gir pasienten rett til refusjon.