Close

Bipolar medisin

Bipolar lidelse er en langvarig, psykisk lidelse. Medisiner kan hjelpe deg å holde symptomene under kontroll. Denne brosjyren kan brukes når du snakker med .

Eva Rognvik Lamictal er et spennende nytt preparat som forbygger og jevner ut stemningssvingninger hos pasienter med bipolar lidelse. Bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse) er en psykisk lidelse som kjennetegnes av at humøret og aktivitetsnivået svinger mer enn vanlig. Det er ikke slik at noen medisiner er bedre enn andre, eller at medisiner er fasitsvaret for din behandling.

Hun sendte meg videre til DPS hvor jeg har fått diagnosen Bipolar.

Bipolar lidelse eller manisk depressiv lidelse er en nevrobiologisk hjernelidelse. Misbruk av alkohol, beroligende medisiner eller narkotika for å dempe uro og . Det har vist seg at noen medisiner i denne gruppen har god effekt mot bipolar lidelse. Denne gruppen medisiner endrer mengden signalstoffer mellom . Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske helseplager hvor kraftige variasjoner i oppførsel og. Mange har god nytte av forebyggende medisiner.

Litium ved mani og bipolar lidelse; Hva er litium, og hvordan virker det?