Close

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oversikt over vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Temasiden handler om barnevaksinasjonsprogrammet.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot forskjellige sykdommer. Det norske vaksinasjonsprogrammet som alle barn skal tilbys, inneholder per 20vaksiner mot elleve . Alle barn som blir født i Norge, får tilbud om å være med i Barnevaksinasjonsprogrammet. Barnevaksinasjonsprogrammet er et helsetiltak i Norge og administreres av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

All vaksinasjon registreres i Det nasjonale . Tidligere var difteri en vanlig infeksjon, men siden 19har vaksine mot difteri inngått i barnevaksinasjonsprogrammet. I dag er det svært sjelden vi har tilfeller . Ditt barn får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på . Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet omfatter vaksiner mot forskjellige infeksjoner: Difteri, tetanus, kikhoste, hemophilus influenza, . Alle barn får tilbud om å følge det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Erfaring viser at vaksinene beskytter mot sykdommene på en enkel, effektiv og ufarlig . Hepatitt B-vaksine blir innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for alle barn født fra og med 1.