Close

Autoimmun sykdom lever

Autoimmun hepatitt er en kronisk inflammatorisk leversykdom, kronisk hepatitt, av ukjent årsak karakterisert ved typiske celleforandringer og karakteristiske . Det kliniske bildet ved kroniske autoimmune leversykdommer er. Ved mistanke om kronisk leversykdom er autoimmun leversykdom alltid en .

Ofte annen autoimmun sykdom (led hu nyrer, lunger, blo thyreoidea etc). Familieanamnese på autoimmune sykdommer øsfagusvaricer . Det er et godt forslag til diagnose og vi tror at sykdommen er underdiagnostisert. Autoimmun hepatitt er en kronisk inflammatorisk leversykdom, .

Illustrasjon av lever rammet av primær skleroserende cholangitt (PSC). Virus er årsaken til de fleste typer hepatitt. Autoimmun hepatitt (AIH) er ett av unntakene.

Denne typen leversykdom oppstår når immunsystemet angriper . De novo autoimmun hepatitt (de novo AIH) etter levertransplantasjon, kan inntre hos de pasientene som ikke er transplantert for autoimmun leversykdom. PBC er en sjelden ikke smittsom autoimmun leversykdom hvor immunforsvaret reagerer mot celler i gallegangene i leveren og gir betennelser, arrdannelser og . Autoimmun hepatitt (AIH) er en kronisk inflammatorisk leversykdom, kronisk hepatitt, av ukjent årsak karakterisert ved typiske celleforandringer og karakteristiske . En autoimmun sykdom kan eventuelt angriper leveren og forårsake autoimmun hepatitt, som også kalles autoimmune leversykdommer.