Close

Astma forkjølelse barn

Forkjølelse er den vanligste årsaken til økende pustebesvær hos barn med astma. Noe annerledes er det med barna som starter opp med astma senere. De aller fleste får det som en vanlig forkjølelse med symptomer fra de . Mange barn kan gå rundt med hoste og snufsete nese – noen oftere enn andre. Dette kan være symptomer på at forkjølelsen bunner i barneastma.

Barn under eller år kan ha problemer med hvesing og hoste, uten at dette skyldes astma. For eksempel kan spedbarn og småbarn hvese når de er forkjølet.

Hvilke symptomer hos barn kan skyldes astma? Kan barnet sitte, leke eller se fjernsyn? Nei: I forbindelse med forkjølelse kan barnet få en astmatisk bronkitt.

Vi anbefaler at du kikker på videoen slik at du lærer deg hva som menes med inndragninger, samt andre tegn på pustevansker hos barn med astma.