Close

Angst depresjon test

Skalaen omfatter observert og selvopplevd nedtrykthet, angst, søvnproblemer, manglende appetitt, problemer med konsentrasjonen, . Hopkins Symptom Checklist-(HSCL-25) online test. Dersom du er trist over lang ti kan du være deprimert.

Testen beregner sannsynlighet for å ha ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse). Test deg selv: Hvor går skillet mellom dårlige dager og depresjon? Dette er en selvtest for å få en pekepinn på om du kan ha angst eller ikke og er en vanlig brukt veileder for .

Hvis du er deprimert vil du kjenne deg igjen i denne egenvurderingen hvor man. Med en enkel test kan du finne ut hvilket angstnivå du er på. Du bør alltid huske på at fysiske symptomer, kognitive symptomer og atferdssymptomer kan indikere . Tester for depresjon finner du på Helsebiblioteket.

Her finner du tester for angstUnder Angst . I tillegg har jeg fått en nærmest tvangspreget angst-tanke iblant siste uken:.