Close

Anbefalt væskeinntak barn

Urinmengden varierer med væskeinntaket og kostens sammensetning, men ligger. Anbefalt væsketilførsel til spedbarn (0-mnd) er ca. For å bestemme væskeinntak må en derfor ta med både mat- og drikkemengder.

Større barn anbefales å smådrikke hele tiden. Dette er altså et stykke unna de anbefalte og liter vann per dag. Men det er ikke dokumentert at væskeinntak har noen sammenheng med risiko. Barn bør minnes på å drikke, men stemmer det at voksne også kan bli .

Hos voksne er det vell 30ml per kg, men det kan ikke stemme for barn for da burde en baby på 10kg kun drikke 300ml, og det er ikke mye. Med andre ord er det differansen mellom væske tap og væske inntak under økten. Ved diaré er det fare for dehydrering av små barn.

Minimum væskeinntak bør være: Barn under . Det viktigste er nok om signalene for behov for væskeinntak, dvs. Hyppige og små væskeinntak er mer effektivt enn få og store inntak. Det betyr at barn og særlig spedbarn, trenger mer vann per kilo .